Kontakt

 

Ny patient

Først og fremmest: Velkommen til Farum Lægehus. Som ny patient skal du være opmærksom på:
Kontakt din tidligere læge og få vedkommende til at sende din journal til os. Den bliver ikke automatisk fremsendt.
Ring til os ved første kontakt eller aftal en konsultation.
En enkelt indledende receptfornyelse pr. mail klarer vi nok, men lav samtidig en konsultationsaftale.
Det er en god idé at oprette dig som bruger af vores hjemmeside, så du kan kommunikere elektronisk med os.

Telefonkonsultation – ring 44954545

Telefonerne tages dagen igennem af vores sygeplejersker, sekretærer og i perioden 8-8.45 også af vores uddannelseslæger).
Ringer du 8-8.45 og er der brug for at tale med en af de faste læger, vil du blive ringet op i løbet af dagen, oftest indenfor den næste time.
Morgentelefontiden bedes anvendt ved henvendelser, hvor man har brug for at tale med en læge. Eksempelvis nyopstået sygdom, anmodning om sygebesøg samme dag, svar på  prøver og undersøgelser, anmodning om receptfornyelse af stærk smertestillende medicin, beroligende og afhængighedsskabende medicin.
Lettere rådgivning, bestilling af anden medicin, tidsbestilling, svar på rutineprøver og undersøgelser sker lettest efter kl. 9.

Almindelig konsultation

Konsultation sker kun efter aftale.

Hos læge alle formiddage kl. 8.00-12.00
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 14.15-15.45
Onsdag kl. 16.00-18.00
Hos sygeplejerske alle formiddage kl. 8.00-12.00
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 13.00-15.45
Onsdag kl. 16.00-18.00
Hos fysioterapeut tirsdag og onsdag – her er der også mulighed for aftenskonsultation på samme tidspunkt som lægerne

Der afsættes som standard et kvarter pr. konsultation.
Jævnligt ønskes afsat længere tid. Måske går man sjældent til lægen og har samlet en række spørgsmål sammen. Måske har man et problem man regner med tager lang tid. Måske en helt tredje grund.
Ønske om længere konsultationer honorerer vi sjældent.

Så har du flere problemer, må vi bede dig om at prioritere hvad der er vigtigst.  Typisk vil vi kunne nå en større problemstilling eller et par mindre.
Sygeplejerskernes konsultationer er typisk kontrol af kroniske sygdomme (sukkersyge, rygerlunger, blodtryk…). Andre konsultationer drejer sig om vægttab, rygestop, sårbehandling, øreskylning, vortebehandling (Gør det selv-kursus 🙂 )…
Vores fysioterapeut er ikke ansat til at give behandling, men til at undersøge og diagnosticere problemer i bevægeapparatet. Det er fysioterapeuter gode til. Hvis der findes problemer der måske kan have andre årsager, får du en tid hos lægen.
Du vil for det meste kunne få en aftalt tid indenfor 5 arbejdsdage. Men i ferieperioder og hvis du ønsker tid hos en bestemt læge eller sygeplejerske kan ventetiden desværre være længere.

Akut konsultation

Patienter med akut opstået sygdom ser vi på om formiddagen kl. 10.30-12.00 og igen om eftermiddagen. Ring og aftal tid i lægernes telefontid. Ringer du senere eller møder du personligt op i løbet af formiddagen, er det selvfølgelig sygeplejerskerne og sekretærerne der visiterer og afgør hvad der er akut og hvad der kan vente.
Akut sygdom opstået senere på dagen ser vi på i muligt omfang. Sent på dagen må vi henvise til 1813.

Aftenkonsultation

Onsdage 15.00-17.45
Aftenkonsultation er beregnet til patienter der ikke har mulighed for at gå til læge i almindelig dagstid.
Børnene er trætte om aftenen, så aftal børneundersøgelser i almindelig dagstid.
Vi ser dog ofte enkelte akutte patienter kl. 15.00. Ved senere akut behov for lægekontakt, må man kontakte 1813.
OBS: Ekspedition ved lugen lukker kl. 16

Hjemmebesøg

Hjemmebesøg kan være akutte besøg aftalt senest i lægernes telefontid kl. 8-9. Akutte hjemmebesøg er forbeholdt patienter der er helt ude af stand til at komme til læge.
Herudover afholder vi en del planlagte hjemmebesøg, selvfølgelig reserveret patienter der ikke er i stand til selv at komme til lægen.

Elektronisk kontakt

Ofte er det lettest at komme i kontakt med os elektronisk. Al elektronisk kontakt sker via vores e-portal Besoeglaegen.dk.
På E-portalen kan du gøre følgende;

Bestille medicin

Medicinbestillinger ekspederes indenfor 5 hverdage efter de er modtaget. Du modtager altid en mail om at vi enten har lavet recept på det du ønskede eller vi ikke har lavet recept og du må kontakte os telefonisk/personligt i stedet.
Bestille tid
Når du har valgt den ønskede tid, blokeres den for andre i vores tidsbestilling. Men vær opmærksom på at tiden først er reserveret til dig, når du har modtaget et bekræftende svar fra os.
Af tekniske årsager er elektronisk tidsbestilling til prøvetagning om morgenen desværre ikke mulig. Du må telefonere eller henvende dig personligt for tid

Konsultere lægen
Her kan du spørge om helbredsproblemer og anmode om svar på prøver og undersøgelser.
Anmodning om medicin du tager som IKKE fremgår af E-portalen kan også ske her.
Oftest går det hurtigere, men der kan gå op til 3 arbejdsdage før du får svar. Derfor: AKUTTE HENVENDELSER MÅ IKKE SKE ELEKTRONISK!

Prøvetagning

Vi tager mange blodprøver, hjertediagrammer (ekg), lungefunktionsundersøgelser, urinprøver… Både til eget brug og for andre.
Prøver tages alle hverdage kl. 8.00-13.00, undtagen fredag hvor vi tager blodprøver kl. 8.00-12.00.

Tidsbestilling er nødvendig. Af edb-tekniske årsager kan du desværre ikke elektronisk bestille tid til prøvetagning 8.00-9.00. Du er nødt til at telefonere eller henvende dig personligt for at få en aftale.
Mød 8.00-8.30. Ekspedition sker i rækkefølge efter ankomst så jo tidligere du kommer, jo tidligere får du taget din prøve. Alle er færdige kl 9.
Vi får afhentet prøver to gange dagligt, sidste gang kl 13.30. Efter dette tidspunkt tages ikke blodprøver, da disse skal analyseres indenfor få timer efter de er taget.

Afbud

Udeblivelser uden afbud forekommer desværre adskillige gange dagligt og er med til at forlænge ventetiden på en konsultation.
Husk derfor altid at melde afbud.
Det kan selvfølgelig ske med opringning på vores almindelige telefonnummer, men også med sms eller til telefonsvarer på  “afbudstelefon” 2085 1745.

Der kan ikke gives andre beskeder på dette nummer.
Afbud på mail skal ske senest dagen før du har tid.

Ventetid

Uanset hvad vi gør, vil der altid kunne forekomme ventetid.
Mandag har vi mest travlt.
Bestil medicin og tid hos personalet, ikke i lægernes telefontid.
Brug mulighederne for kontakt via E-Portalen til rutineopgaverne.
Kom til tiden og respektér at der er sat et kvarter af til en konsultation.
Tag en bog med 🙂