Forsikringsattester uden aftalt honorar

2020-03-01/tf

Fra 01-04-2016 er der ingen aftale mellem PLO og forsikringsselskaberne om en række attester, der fremover kan udfærdiges af en vilkårlig læge efter forsikringsselskabernes valg.
Ønskes i den anledning journalmateriale fra os, forventer vi at dette sker direkte fra forsikringsselskabet ved fremsendelse af vanlig formular.
Vores priser på de aktuelle attester vil ligne de hidtil aftalte priser. Hvis forud aftalt pris ønskes, så ring.
Vi vil kun udfærdige de frigivne attester for egne patienter.
Dog vil vi også udfærdige en attest, hvis en patient er fraflyttet, men har et forløb hos os, der gør det hensigtsmæssigt at det er os der udfærdiger attesten.