FMK

2020-03-01/tf
Nedenfor lidt om hvordan vi bruger og hvordan vi forventer vores samarbejdsparter bruger FMK (Det fælles medicinkort)

Hvad skal registreres på FMK?

Lægen er ansvarlig for indholdet af FMK. Lægen kan tage ansvar for produkter registreret som lægemidler. Og for vitaminer, mineraler og ernæringsprodukter i det omfang de anbefales af Sundhedsstyrelsen.
Ofte ønsker patienten at indtage forskellige helseprodukter regelmæssigt. Disse er FMK uvedkommende og skal ikke registreres på FMK. Og man skal overveje om man som sundhedsperson (sygeplejerske, sosu, hjælper…) ønsker at medvirke til at patienten indtager andet end ordinerede produkter.

Ajourføring

Ajourføring betyder at lægen gennemgår FMK og korrigerer eventuelle fejl. FMK antages grundlæggende at være ajourført.
FMK skal efter indlæggelse på hospital ajourføres af den udskrivende afdeling. Der sker her ofte en del både hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige ændringer. Gå ikke ud fra at hospitalets ajourføring er facitlisten. Kontakt egen læge ved enhver tvivl og bed denne om at gennemgå FMK.

FMK er et ordinationsværktøj, ikke en doseringsliste

Lægemidler der doseres flere gange i døgnet vil typisk doseres f.eks morgen, middag, aften. Præcis tidsangivelse besluttes af den for patienten medicingivningsansvarlige og registreres i plejesystemernes doseringsliser i nødvendigt behov.

Medicinbestilling

Medicin bestilles på FMK via det benyttede plejesystem.

Hvem er ansvarlig for en ordination og recept?

Den læge der har ordineret medicin til patienten er også ansvarlig for at skrive recept. Medicin ordineret fra speciallæger og hospitaler skal bestilles der hvor medicinen er ordineret, medmindre egen læge har overtaget behandlingsansvaret. Det vil typisk ske når en patient afsluttes fra hospital/speciallæge.
Alligevel bliver egen læge dagligt anmodet om at skrive recept på medicin der er ordineret af andre. For praktiske formål imødekommer vi ofte anmodningen når der er tale om anerkendte ukomplicerede behandlinger og behandlinger vi finder forsvarlige.
I tvivlstilfælde henviser vi til den afdeling/speciallæge der har patienten i behandling.
Eksempler kan være parkinsonbehandling, neuroleptika og centralstimulerende midler til børn og avanceret smertebehandling.
Fluortandpasta er tandlægens opgave. Anmod om mangegangsrecept.

Dosisdispenseret medicin

Dosisdispenseret medicin bestilles af lægen fra navngivet apotek. Dosisdispenseret medicin ordineres ikke længere end et år ad gangen.
Vær opmærksom på dosisdispensering efter hospitalsindlæggelse. Dosisdispenseringen er ALTID ødelagt og skal genordineres.
Dosisdispensering kan kun stoppes ved besked fra egen læge til apoteket.

D-vitamin, calcium og vitamintabletter

Vi følger Sundhedsstyrelsen anbefalinger for d-vitamin og vitamintabletter til plejehjemsbeboere og de af Sundhedsstyrelsen anbefalede doseringer.
Der findes hundredvis af forskellige produkter og hundredvis af forskellige ønsker om dosis.
Vi vil derfor tillade os en meget restriktiv ordinationspolitik. F.eks vil vi holde os til ganske få d-vitaminpræparater og ordinere unikalk forte, men ikke Dailycare Basic. Og ordinere vitamintabletter multitabs, men ikke Longovital der indeholder vitaminer plus diverse urter vi ikke ønsker at tage ansvar for.

Afføringsmidler

Grundlæggende bør afføringsmidler ordineres som p.n. Behovet varierer og ændringerne varetages af patientens plejere.
Da STPSs tilgang til bogføring af afføringsmidler er problematisk, accepteres for praktiske formål at vedligeholde FMK med ordination og dosering af afføringsmidler registreret som lægemidler.
Husk, svedsker, kiwi og andre naturprodukter registreres ikke på FMK.

Grøn recept

Ernæringsprodukter ordineres på FMK.

Doseringsintervaller

En p.n. ordination vil ofte have angivet et maximum for hvor mange gange præparatet kan gives pr. døgn.
Interval mellem medicingivning angives ikke specifikt i ordinationen. Det forudsættes umiddelbart at der ved maximal udnyttelse af ordinationen gives medicin med lige store intervaller over et døgn.
Er ordinationen f.eks max*3, gives medicin med mindst 8 timers mellemrum.
Er der behov for f.eks hyppigere medicingivning eller f.eks størst behov for smertebehandling i dagtimerne, må det konfereres med læge om ordinationen skal ændres.
Det er tilladt at være lidt flexibel omkring intervallerne, f.eks skal man ikke vente en time med at give Panodil når pt. er på vej i seng, selvom doseringsinterval er 6 timer og der kun er gået 5 timer.
“For tidlig” medicingivning omkring 25% vil generelt være acceptabelt.
Typisk vil der være et lidt længere interval mellem medicingivning om natten og lidt hyppigere behov om dagen.
Er intervallet f.eks 4 timer kan der gives efter 3 timer, er det f.eks 8 timer efter 6 timer.
Blot må haves in mente at patienten ved flere fremskudte medicingivninger løber tør for ordinationer i slutningen af døgnet. Så er det på tide at tale med lægen om en anden løsning.

P.N (Per neccesitate/ved behov, det forstår patienten også)

Så længe det drejer sig om en kendt indikation, f.eks smertebehandling af rygsmerter, kan en ordation i FMK udmærket være “tbl paracetamol 500mg, ved behov, 2tbl højst 4 gange dagligt” og den medicingivningsansvarlige kan sammen med patienten vurdere behovet og dosere derefter uden der skal rettes i FMK.
Det bruger vi meget tid på.