Øjendråber og øjenprodukter

2022-03-14/tf

Behandling af øjensygdomme

Udover behandling af allergiske gener og simple øjeninfektioner, vil det som hovedregel være øjenlægerne der tager sig af behandling og dermed også sørger for ordination og recept.
Et almentgyldigt recept: Den læge der ordinerer, dvs beslutter at en patient skal have et bestemt lægemiddel, er også den der skal sørge for at udfærdige recept.

Som grundregel registreres lægemidler på FMK. Desuden registres diverse øjendråber som anført nedenfor.

Produkter til pleje af øjenomgivelser og øjenlåg registreres ikke.

Lubrikerende øjendråber

Dråber der bruges til behandling af tørre øjne, irriterede øjne, kløende øjne.

En række præparater er registreret som lægemidler.
Fælles for disse er at de kan købes frit både på apotek og i andre forretninger.
Fælles for disse er også at der kan gives klausuleret tilskud. Dvs tilskud til patienter med bestemte sygdomme: “Primær kertokonjunktivitis sicca eller i forbindels med anden sygdom, fx. kollagenose eller facialisparese med lukkedefekt”.
For praktiske formål vil næsten alle patienter på Solgaven være berettiget til klausuleret tilskud.

En række præparater er ikke registreret som lægemidler.
Selvom formålet er det samme og effekten kan være lige så god som ved de registrerede produkter.

  • En helt sikkert ikke fuldstændig liste
    • Systane, forskellige produkter

Alle produkter her angivet som lubrikerende øjendråber, hvad enten de er registreret som lægemidler eller ej, kan frit købes og anvendes uden lægens medvirken.

Dvs behandling kan iværksættes af patienten selv eller dennes hjælpere(familie, plejehjemsmedarbejdere, hjemmepleje). Hvis det er en professionel relation må lokale retningslinier og retningslinier udfærdiget af STPS (Styrelsen for patientsikkerhed) følges.

Produkter registreret som lægemidler kan efterfølgende registreres på FMK. Brug af disse produkter tilskyndes. Dels fordi patienten oftest kan opnå tilskud, dels fordi det fjerner al tvivl om hvordan produkterne registreres og doseres.

Produkter ikke registreret som lægemidler vil ikke blive registreret på FMK. Formålet med FMK er at ordinere lægemidler, ikke at erstatte plejesystemernes doseringsskemaer, som bør kunne indeholde andet end lægemidler der gives regelmæssigt til patienten. Vores retningslinier for brug af FMK kan læses her(link følger).