Hvem møder du ?

2020-03-16/tf

Faste læger

Ejere af og ansvarlige for klinikken. Tilsammen har vi mere end 50 år bag os i Lægehuset Farum Midtpunkt.

Tyge Fogh (1958)
Læge fra Københavns Universitet 1986
Speciallæge i Almen medicin 1997
Praktiserende læge i Farum siden 1998
Vibeke Ottung (1957)
Læge fra Københavns Universitet 1985
Speciallæge i Almen Medicin 1993
Praktiserende læge 1999
Marie-Louise Oxhøj (1971)
Læge fra Århus Universitet 1999
Speciallæge i Almen Medicin 2007
Praktiserende læge 2010
Løse læger

Læger der er ansat i uddannelsesstillinger eller arbejder som vikar. Nogle er her et halvt år. Andre er her ad flere omgange i halve og hele år. Nogle kommer lige fra universitetet. Andre er på vej i egen praksis når de forlader os.

Sofie Carlsen
Uddannelseslæge i introduktonsstilling
Ansat 1. november 2019 – 30. april 2020
Katja Flyger
Katja er i gang med uddannelsen til praktiserende læge. Hun har været os et halvt år som KBU(Klinisk basisuddannelse) og er nu ansat i en indtroduktionsstilling hos os.
Ansat 1. april 2020-31. september 2020
Flemming Dela
Flemming var ansat som uddannelseslæge hos os. Nu kommer han som vikar. For det meste en dag om ugen.
Sekretærerne

møder du altid i sekretariatet. Og nogle gange til blodprøvetagning om morgenen. Og så går der tid med at passe skranken, telefoner og mange andre ting.

Bente Johannsen
Hanne Schjellerup
Sygeplejerskerne

tager sig meget af sukkesyge og rygerlunger. Og gerne vægttab, rygestop og mange andre ting. Prøvetagning, blodtryk, gravide og andre profylaktiske undersøgelser.

Anette Jeppesen
Britt Mølgaard Andersen
Fysioterapeuten

diagnosticerer lidelser i bevægeapparatet. Formålet er ikke at behandle, men at aflaste lægerne med de ting en fysioterapeut er gode til. Får fysioterapeuten mistanke om at der kan være anden sygdom end i bevægeapparatet, får du en tid hos læge.

Lene Voigt
Lene er hos os hver tirsdag
December 2020 –
De medicinstuderende

er her tilsammen 5 halve dage om ugen. Du møder dem altid om morgenen til blodprøver og ekg og senere på dagen til prøvetagning og andre undersøgelser, både planlagt og akut. Vi håber de får smag for almen praksis når de er færdiguddannede.

Karoline Amalie Rask
Laura Schmidt Jensen
Neeliya Anton Joseph
Michala Wiborg Nagel
Januar 2020 –
Mathilde Nørgård Kracht
Januar 2020 –
Boblerne

Læger der er under uddannelse til praktiserende læger. I deres uddannelse er de hos os 2 peroder af et halvt års varighed. Er i mellemtiden 3 år på hospital. I denne periode kommer de en dag om måneden.

Anna Bach Okholm-Hansen
Anna Kommer tilbage 1. september 2022 – 28. februar 2023
Nantah Ursula Fuchs
Nantah kommer tilbage 1. november 2020 – 31. maj 2021

Og så er der tusind andre ting som vi er mere eller mindre fælles om. Ting der skal laves for at få en klinik til at fungere.