Hvem møder du ?

 

 

Faste læger

Ejere af og ansvarlige for klinikken.

Marie-Louise Oxhøj (1971)
Læge fra Århus Universitet 1999
Speciallæge i Almen Medicin 2007
Praktiserende læge i Farum fra 2010
Pernille Christine Jørgensen (1980)
Praktiserende læge
Praktiserende læge i Farum fra 2022
Uddanelses læger

Læger der er ansat i uddannelsesstillinger eller arbejder som vikar. Nogle er her et halvt år. Andre er her ad flere omgange i halve og hele år. Nogle kommer lige fra universitetet. Andre er på vej i egen praksis når de forlader os.

David Yun Ye
1.4.2022 – 31.11.2022
Introlæge
Flemming Dela
Flemming var ansat som uddannelseslæge hos os. Nu kommer han som vikar. For det meste en dag om ugen.
Sekretærerne

møder du altid i sekretariatet. Og nogle gange til blodprøvetagning om morgenen. Og så går der tid med at passe skranken, telefoner og mange andre ting.

 

Bente Johannsen

Sygeplejerskerne

 

Anette Jeppesen

 

Maja W

Oktober 2021 –

Fysioterapeuten

diagnosticerer lidelser i bevægeapparatet. Formålet er ikke at behandle, men at aflaste lægerne med de ting en fysioterapeut er gode til. Får fysioterapeuten mistanke om at der kan være anden sygdom end i bevægeapparatet, får du en tid hos læge.

Lene Voigt2020 –

Lene Voigt er hos os hver tirsdag og onsdag
Lene er uddannet sportsfysioterapeut med erfaring og arbejdsbaggrund fra privathospital, samt på privatpraktiserende fysioterapiklinikker. Lene har tidligere arbejdet med teams på liga- og landsholdsniveau og har speciale i at vurdere nye og længerevarende problemstillinger i led og muskler. Hun står for undersøgelse og vurdering af dine smerter og sammen med det øvrige team varetager hun plan og henviser for en eventuel videreudredning, hvis det er nødvendigt.
Lene har et stort kendskab til de almen praktiserende og speciallægernes kompetencer og arbejder i samme stilling i anden lægepraksis.

De medicinstuderende

er her tilsammen 5 halve dage om ugen. Du møder dem altid om morgenen til blodprøver og ekg og senere på dagen til prøvetagning og andre undersøgelser, både planlagt og akut. Vi håber de får smag for almen praksis når de er færdiguddannede.

Anna S
Oktober 2020 –

Lucas S
Marts 2021 –

Anna T
Marts 2021 –
 

 

Rana D

Januar 2022 –

 

Nanna
Januar 2022 –
Cecilie A C
Januar 2022 –
Boblerne

Læger der er under uddannelse til praktiserende læger. I deres uddannelse er de hos os 2 perioder af et halvt års varighed. Er i mellemtiden 3 år på hospital. I denne periode kommer de en dag om måneden.

Anna Bach Okholm-Hansen
Anna er i gang med uddannelsen til praktiserende læge. Hun har været hos os et halvt år (Fase 1) og kommer tilbage i fase 2 1. september 2022 – 28. februar 2023.I mellemtiden er hun her på “returndag” en dag om måneden
Katja Flyger
Katja er i gang med uddannelsen til praktiserende læge. Hun har været os et halvt år som KBU(Klinisk basisuddannelse) og har været ansat i introduktionsstilling hos os. Katja kommer tilbage 1. april 2023. I mellemtiden er hun her på “returndag” en dag om måneden.Aktuelt på barsel!
Nantah Ursula Fuchs
Nantah er egentlig færdig med fase 2 hos os. Var her i  perioden august-september 2022. Retur igen muligvis i 2023.

Montadhar Adnan Khazal Sabri
1. oktober 2021 – 1. april 2022
Fase 1 i hoveduddannelsen til praktiserende læge. Kommer igen efter 2 år på hospital. I de to mellemliggende år kommer Montadhar i klinikken en dag om måneden.