Hvem møder du ?

2021-10-31/tf

 

Faste læger

Ejere af og ansvarlige for klinikken. Tilsammen har vi mere end 50 år bag os i Lægehuset Farum Midtpunkt.

Tyge Fogh (1958)
Læge fra Københavns Universitet 1986
Speciallæge i Almen medicin 1997
Praktiserende læge i Farum siden 1998
Vibeke Ottung (1957)
Læge fra Københavns Universitet 1985
Speciallæge i Almen Medicin 1993
Praktiserende læge i Farum siden 1999
Marie-Louise Oxhøj (1971)
Læge fra Århus Universitet 1999
Speciallæge i Almen Medicin 2007
Praktiserende læge i Farum siden2010
Pernille Christine Jørgensen
Praktiserende læge
Arbejder fra 1. marts 2022 som vikar med henblik på at bliver fast læge i Lægehuset Farum Midtpunkt
Løse læger

Læger der er ansat i uddannelsesstillinger eller arbejder som vikar. Nogle er her et halvt år. Andre er her ad flere omgange i halve og hele år. Nogle kommer lige fra universitetet. Andre er på vej i egen praksis når de forlader os.

Emma Melchiorsen
1.3.2022 – 31.8.2022
KBU
David Yun Ye
1.4.2022 – 30.10.2022
Introlæge
Flemming Dela
Flemming var ansat som uddannelseslæge hos os. Nu kommer han som vikar. For det meste en dag om ugen.
Sekretærerne

møder du altid i sekretariatet. Og nogle gange til blodprøvetagning om morgenen. Og så går der tid med at passe skranken, telefoner og mange andre ting.

Bente Johannsen
Hanne
Sygeplejerskerne

tager sig meget af sukkesyge og rygerlunger. Og gerne vægttab, rygestop og mange andre ting. Prøvetagning, blodtryk, gravide, smear, børneundersøgelser…

Anette Jeppesen
20xx
Maja
Oktober 2021 –
Fysioterapeuten

diagnosticerer lidelser i bevægeapparatet. Formålet er ikke at behandle, men at aflaste lægerne med de ting en fysioterapeut er gode til. Får fysioterapeuten mistanke om at der kan være anden sygdom end i bevægeapparatet, får du en tid hos læge.

Lene Voigt
Lene er hos os hver tirsdag
December 2020 –
De medicinstuderende

er her tilsammen 5 halve dage om ugen. Du møder dem altid om morgenen til blodprøver og ekg og senere på dagen til prøvetagning og andre undersøgelser, både planlagt og akut. Vi håber de får smag for almen praksis når de er færdiguddannede.

Anna Sidenius
Oktober 2020 –
Lucas Schjøtt
Marts 2021 –
Anna Thestrup
Marts 2021 –
Sofie
Januar 2022 –
Nanna
Januar 2022 –
Rana
December 2021
Boblerne

Læger der er under uddannelse til praktiserende læger. I deres uddannelse er de hos os 2 peroder af et halvt års varighed. Er i mellemtiden 3 år på hospital. I denne periode kommer de en dag om måneden.

Anna Bach Okholm-Hansen
Anna er i gang med uddannelsen til praktiserende læge. Hun har været hos os et halvt år (Fase 1) og kommer tilbage i fase 2 1. september 2022 – 28. februar 2023.I mellemtiden er hun her på “returndag” en dag om måneden
Katja Flyger
Katja er i gang med uddannelsen til praktiserende læge. Hun har været os et halvt år som KBU(Klinisk basisuddannelse) og har været ansat i introduktionsstilling hos os. Katja kommer tilbage 1. april 2023. I mellemtiden er hun her på “returndag” en dag om måneden
Nantah Ursula Fuchs
Nantah er egentlig færdig med fase 2 hos os. Men så kom naturen i vejen. Kommer igen i en kort periode august-september 2022.
Montadhar Adnan Khazal Sabri
1. oktober 2021 – 1. april 2022
Fase 1 i hoveduddannelsen til praktiserende læge. Kommer igen efter 2 år på hospital. I de to mellemliggende år kommer Montadhar i klinikken en dag om måneden.

Og så er der tusind andre ting som vi er mere eller mindre fælles om. Ting der skal laves for at få en klinik til at fungere.