Øreskylning

2018-10-19vo, 2018-11-20tf/2020-06-24tf
Målgruppe: Sygeplejersker, studenter, læger

Hvorfor skylles ører?
Ørevoks bliver produceret i den ydre tredjedel af øregangen. Det er en blanding af sejt sekret fra talgkirtler og mindre sejt sekret fra modificerede svedkirtler. De primære komponenter af ørevoks er flager af hudskaller, keratin, fedtsyrer og kolesterol.
Hvis overskydende ørevoks lukker øregangen til, forårsager det et lydlednings-høretab (konduktivt høretab) og en propfornemmelse. Det skønnes desuden, at ørevoks er skyld i 60-80 % af funktionsfejl i høreapparater.

Hvornår bør man ikke skylle ører?
1. Ved tidligere eller aktuel trommehinde-perforation
2. Ved øregangseksem, smerter eller infektion
3. Ved tidligere ørekirurgi
4. Ved tidligere problemer ved øreskylning.
Hvis behandleren via anamnese eller objektive fund finder patientens tilstand utilfredsstillende og ikke korrigerbar via behandlerens egen indsats, kontakter behandleren en læge.

Patientens forberedelser til øreskylning
Forudbehandling med oliedrypning letter oftest øreskylning overordentligt meget. Ved meget fastsiddende ørevoks(ofte kantet ved otoskopi) behandles med olie 3 dage før skylning. Ved blød ørevoks(Honninglignende flydende udseende) er det som regel tilstrækkeligt at dryppe dagen før eller blot nogle timer før skylning.
Der kan indkøbes medicinsk olie (Removax eller lignende produkter) eller der kan bruges almindelig spiseolie. Effekten er den samme. Spiseolie kan måske virke lidt mere lokalirriterende end medicinsk olie.
Patienten drypper selv om aftenen eller nogle timer før øreskylning. Dryp 3-4 dråber olie i øret og luk med en vattampon gennemvædet med olie i den ene ende.

Udstyr til øreskylning
Otoskop, øreskyllesprøjte eller janetsprøjte (Der sidder en ekstra tynd studs på stemplet. Brug den), beholder til lunkent vand (et urinmålebæger er godt) og papopsamlingskapsel.
Eventuelt cerumenslynge og metalvatpind.

Procedure

  1. Fyld lunkent vand i vandbeholderen
  2. Patienten holder kapslen umiddelbart under øret tæt på huden. læg papirhåndklæder/håndklæde mellem hud og kapsel og på patientens skulder.
  3. Fortæl patienten at hun måske bliver våd! 🙂
  4. Træk opad og bagud i øret for at rette øregangen ud.
  5. Placér sprøjtens studs bagtil og opadtil i øregangen. Spidsen af sprøjten skal kun føres få mm ind i øregangen og må aldrig lukke øregangen til. Brug derfor aldrig en buttoneret spids. Øregangen buer let fremad, og den renses derfor mest effektivt og sikkert ved at skylle langs bagvæggen/loftet af øregangen og derved lade vandet cirkulere ind mod trommehinden og ud langs forvæggen. Ørevokset vil derved løsnes og føres ud med skyllevandet. Hvis strålen rettes direkte mod trommehinden, bliver skylningen mindre effektiv, og risikoen for trommehindeperforation øges.
  6.  Prøv et par gange med mindre mængde vand, før den egentlige skylning påbegyndes; det giver en god fornemmelse af patientens reaktioner. Der skal ofte være lidt kraft på vandstrålen, for at skylningen er effektiv, men der må aldrig være modstand under skylningen. I så fald stoppes skylningen, øregangen efterses med otoskopet, og spidsens placering korrigeres. Stop straks skylningen ved smerte eller svimmelhed og efterse med otoskopet, før skylningen evt. genoptages. Hvis øregangen ikke er ren efter 3-4 forsøg, bør man vælge en alternativ teknik eller henvise til ørelæge.
  7. Tjek altid forholdene med otoskopet før, under og efter skylningen.

Komplikationer

Mislykket fjernelse af ørevoks (30 %)
Årsag kan være at ørevokset er for hårdt og fast. Patienten kan eventuelt oliebehandle yderligere et døgn og skylning kan forsøges igen. Hvis det stadig ikke lykkes, må patienten opsøge ørelæge.
Nogle patienter reagerer kraftigt på øreskylning. Stop behandling og send patienten til ørelæge, hvor der kan behandles med sugning i stedet for skylning.

Skade på øregangen (11 %)
Der kan være komplikationer ved alle behandlinger. En mindre blødning betyder ikke nødvendigvis at behandlingen skal afbrydes. Tilkald læge hvis behov.

Perforation af trommehinde og øregangsbetændelse er sjældne komplikationer.

Værd at vide i øvrigt
Patienter med tendens til at danne ørevoks bør selv sørge for god ørepleje ved regelmæssig egen skylning af ørerne. Øresprøjte og instruktion i brug af denne kan indkøbes på apoteket