Sekretærerne og sygeplejerskerne

480640-Bente Johannsen-badSekretær Bente Johannsen
480640-Anette JeppesenSygeplejerske Anette Jeppesen
1920x2560 LisbetSekretær Lisbeth Adser
1920x2560 PiaSygeplejerske Pia Dræby Sessingø