Grøn recept

2020-12-21/tf

Bestilling af sondeernæring hos Medic

PLO-nyt 27. juni 2016: Tilskud til sondeernæring og remedier

Der kan ydes tilskud til både ernæringspræparater og remedier til borgere med behov for sondeernæring, herunder såvel permanent som midlertidig sonde.

Dette fremgår af § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om tilskud til sondeernæring, som lyder ”Tilskud ydes herudover til nødvendige remedier til indtagelse af ernæringspræparater via sonde.”

Ordination af ernæringspræparater og remedier skal ske via en grøn blanket fra RLTN, populært kaldet en grøn recept. For ordination af ernæringspræparater anvendes Lægemiddelstyrelsens liste over ernæringspræparater, som ydes offentligt tilskud, mens der for ordination af remedier til sondeernæring blot anføres ”+ nødvendige remedier”, idet det ikke er op til lægen at vurdere, hvilke remedier, der er brug for.

Efter lægens ordination vil borgeren kunne få 60 pct. i regionalt tilskud til både ernæringspræparater og nødvendige remedier.

I nogle kommuner sørger hjemmesygeplejen for ernæringspræparater og nødvendige remedier, hvor borgeren modtager hjælp fra hjemmesygeplejen.

Links til bekendtgørelse og tilhørende vejledning:
Bekendtgørelse om tilskud til ernæringspræparater
Vejledning om tilskud til lægeordinerede ernæringspræparater (sondeernæring m.v.)

For yderligere oplysninger kontakt:
Specialkonsulent
Dorthe Rodian Arleth
Tlf. 3544 8462,
dar.plo@dadl.dk