Livsforlængende behandling og genoplivning på plejecentre

2016-06-30 tf

Emner det er fornuftigt at tage stilling til, selvom det kan være svært. Både for beboer, personale og læge.

Nedenfor dels lovtekst herom, dels notat fra PLO (Praktiserende Lægers Organisation) med forslag til hvordan loven bedst efterleves.

27-06-2016: PLO’s sekretariat har i samarbejde med bestyrelsesmedlem Anna Mette Nathan og praktiserende læge Anita Mink udarbejdet et notat om samarbejdet mellem plejecentre og almen praksis ved fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg.

20-01-2014: Vejledning om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af behandling, uden for sygehuse