Kørekort

2015-03-09/2017-07-28tf

Fornyelse af kørekort
Kørekort skal fornyes hvert 15. år. Hvornår står på kørekortet. Fornyelsen er rent administrativt og foretages ved henvendelse til bopælskommunen.
Tidligere krav om fornyelse med lægeattest efter det fyldte 70. år er faldet bort.

Selv om lægeattest til kørekort  pga alder er afskaffet er der alligevel nogle sygdomme/tilstande, der betyder at man skal have udfyldt en lægeattest inden man henvender sig til kommunen.

Ved følgende tilstande kræves attest:
-Tidligere helbredsbetinget tidsbegrænsning af kørekort
-Nedsat syn (Man skal kunne se mindst 6/12 ved synstest med briller, ingen regler om styrke af glas)
-Brug af trekantmærket medicin (andet en af og til)
-Sukkersyge (dog ikke hvis man ikke tager medicin herfor)
-Hjertesygdomme med rytmeforstyrrelser, angina pectoris eller svær hjertesvigt.(dog ikke atrie-flimmer)
-Epilepsi
-Fysiske handicap med nedsat kraft
-svimmelhed (kronisk)
-følger efter blodprop i hjernen
-alkoholmisbrug
-psykotiske diagnoser
-Narcolepsi
-andre svære alvorlige sygdomme (fx iltbehov)

Ved følgende tilstande kræves ikke attest:
-Forhøjet blodtryk (hvis behandlet)
-Atrieflimmer
-Sukkersyge der ikke tager medicin
-nedsat hørselse

Som din læge er vi pålagt altid at være opmærksomme på din evne til at føre bil, og kan ved sygdomme eller medicinforbrug der er farlige ved bilkørsel til hver en tid nedlægge kørselsforbud.

Vanedannende medicin (benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler)
Den 1. juli 2008 trådte en ny vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler i kraft. Der er blandt andet blevet strammet betydeligt op omkring kørekortfornyelse/generhvervelse for patienter i fast, længerevarende behandling med benzodiazepiner:

  • Fast, længerevarende behandling med benzodiazepiner og benzodiazepin-lignende midler med lang halveringstid (> 10 timer) vil føre til inddragelse af kørekortet ved fornyelse, udvidelse eller generhvervelse af kørekortet
  • Fast behandling med benzodiazepiner med en halveringstid på 10 timer (oxazepam) vil medføre en tidsbegrænsning i kørekortet på ét år ved fornyelse, udvidelse eller generhvervelse
  • Der kan anbefales kørekort under fast behandling med midler med halveringstid på under 10 timer, såfremt døgndosis ikke overstiger de anbefalede doser i skemaet nedenfor, midlerne bruges mod søvnløshed, og kørslen ikke finder sted i timerne efter indtagelsen

Benzodiazepiner-bilag2

Dispensation for brug af sikkerhedssele og hjelm

  • Det kan selvfølgelig ikke på nogen måde anbefales at undlade at bruge sikkerhedssele eller hjelm.
  • Men nogle sygdomme kan gøre det umuligt at bruge lovpligtigt sikkerhedsudstyr og lægen kan, mod betaling, udfærdige en attest om dette.
    Læs om hvad der giver mulighed for dispensation her

Kørselsforbud ved sygdom
Selvom man har kørekort, kan man få en sygdom der medfører kørselsforbud i en periode eller permanent.
Grundlæggende handler det om at sygdommen ikke giver risiko for at man pludselig bliver ude af stand til at køre bil på betryggende vis.
Nogle sygdomme udløser automatisk et køreforbud. Den afdeling man bliver behandlet på vil orientere herom. For nogle sygdomme findes der helt præcise regler.