Professionelle

2016-04-23/tf

Siderne her er beregnet for vores professionelle samarbejdspartnere, dvs hjemmeplejen, hospitaler, speciallæger, behandlere.
Andre er velkomne til at læse med, hvis de er interesseret.

icon-anchor

FMK (Fælles medicinkort).

Mest til hjemmeplejen.

Ved alt arbejde med FMK skal man holde sig for øje at

FMK er et ordinationsværktøj, ikke en dispenseringsliste

Der er mange spidsfindigheder omkring FMK i samarbejdet med hjemmepleje, hospitalssektoren og egen læge. PLO (Praktiserende lægers organisation) har samlet de mest almindelige i FMK faq – Spørgsmål og svar.

Særligt om ajourføring: Ajourføring betyder at lægen gennemgår FMK og korrigerer eventuelle fejl.
Aftalerne om ajourføring er ikke ens for alle regioner.
I region Hovedstaden er der ingen pligt til ajourføring for egen læge udover ved forebyggelsesindsat (Ydelserne 0120 og 0121).
Der kan dog være kommunale lokalaftaler. Ingen i Furesø Kommune (skal verificeres).

Særligt om udskrivning fra hospital: FMK skal ajourføres ved udskrivelse fra hospital, af den udskrivende afdeling vel at mærke.
Ajourføring sker jævnligt nogen tid efter pt er udskrevet med en medicinliste. Det betyder at der kan være uoverenstemmelser mellem medicinliste og FMK. Der er ofte foretaget ændringer der intet har med den aktuelle indlæggelse at gøre.

Hvordan vi gør det:

Ved mistænkelige uoverenstemmelser mellem FMK efter hospitalsindlæggelse og patientens medicinering før indlæggelsen bedes egen læge kontaktet. Uoverensstemmelser kan ofte være smertebehandling og sovemedicin. Derimod vil f.eks ændring af behandling for hjerteproblemer ikke være en mistænkelig uoverensstemmelse efter indlæggelse på en kardiologisk afdeling.
Uoverensstemmelser efter indlæggelse er først og fremmest udskrivende afdelings opgave at korrigere, hvorfor henvendelse skal ske til afdelingen.
Det ændrer dog ikke på at det ofte er egen læge der “rydder op” i mindre uoverensstemmelser.
Hvilket nok også er det der tjener patienten bedst 🙂

Den der ordinerer er også ansvarlig for at skrive recepter. Dvs medicin ordineret fra speciallæger og hospitaler skal bestilles der hvor medicinen er ordineret.
Igen vil det ofte være egen læge der skriver recept. Det gør vi i stort omfang, når der er tale om anerkendte ukomplicerede behandlinger og behandlinger vi finder forsvarlige.
I tvivlstilfælde må vi henvise til kontakt til den der har patienten i behandling.
Eksempler kan være parkinsonbehandling, neuroleptika og centralstimulerende midler til børn og avanceret smertebehandling.

Dosisdispenseret medicin er helt håbløst. Det kan undre, men apotekerne er ikke koblet på FMK endnu. Før de er det, bliver det ikke bedre.
Så længe patienterne ikke bliver indlagt, sørger vi for at apoteket får besked om ændring af dosisdispensering, hvis der foretages medicinændringer.
Har en dosisdispenseret patient været indlagt, er kun FMK ajourført, men der kommer ingen besked til apoteket om ændringer. Hjemmeplejen må derfor også her sammenligne medicinering før og efter indlæggelse og give os besked så vi kan underrette apoteket om ændringer i dosisdispensering.

Frihandelspræparater: Vi vedligeholder FMK med registrerede lægemidler ordineret af os.
Hvad så med d-vitamin, vitamintabletter, husk, tranebærkapsler, kosttilskud, jern…
FMK kan indeholde frihandelspræparater, men kun hvad lægen ordinerer.
F.eks har Sundhedsstyrelsen anbefalinger for d-vitamin og vitamintabletter til plejehjemsbeboere, som vi selvfølgelig må anbefale at følge og derfor også vil ordinere i FMK.
Der findes tusindvis af produkter, hvorfor vi vil tillade os en meget restriktiv ordinationspolitik. F.eks vil vi holde os til ganske få d-vitaminpræparater og ordinere unikalk forte, men ikke Dailycare Basic. Og ordinere vitamintabletter multitabs, men ikke Longovital der indeholder vitaminer plus diverse urter vi ikke ønsker at tage ansvar for.
Hvis patienten ønsker at indtage andet end ordinerede lægemidler med faste intervaller, kan hjemmeplejen være behjælpelige med dette.
Hvordan dette sættes i system er hjemmeplejens afgørelse. Vi har ikke grund til at tro andet end det registreres på patientens dispenseringsliste ved siden af ordinationer fra FMK.
Hudplejeprodukter registreres som hovedregel ikke på FMK.
Ej heller tandpasta 🙂
Håndkøbspræparater: Ordineres kun på FMK, hvis lægen finder det indiceret.

 icon-anchor

Forsikringsattester uden aftalt honorar

Fra 01-04-2016 er der ingen aftale mellem PLO og forsikringsselskaberne om en række attester, der fremover kan udfærdiges af en vilkårlig læge efter forsikringsselskabernes valg.

Ønskes i den anledning journalmateriale fra os, forventer vi at dette sker direkte fra forsikringsselskabet ved fremsendelse af vanlig formular.

Vores priser på de aktuelle attester vil ligne de hidtil aftalte priser. Hvis forud aftalt pris ønskes, så ring.

Vi vil kun udfærdige de frigivne attester for egne patienter.

Dog vil vi også udfærdige en attest, hvis en patient er fraflyttet, men har et forløb hos os, der gør det hensigtsmæssigt at det er os der udfærdiger attesten.