Kroniske sygdomme

Ved mange sygdomme anbefales regelmæssig kontrol.
Vi tilbyder kontrol efter almindeligt anerkendte og anbefalede retningslinier, tillempet lokale faktorer.

Har man en kronisk sygdom, vil man ofte have nogle af de andre. Den tilbudte kontrol vil så selvfølgelig blive en kombination af de enkelte tilbud.

Nedenfor er meget kort skrevet lidt om de almindeligste sygdomme og beskrevet hvilken kontrol vi tilbyder. De beskrevne kontroller er ved igangværende behandling med rimeligt reguleret sygdom.

Kontrollerne kan selvfølgelig tilpasses individuelt. F.eks vælger nogle at få taget blodprøve ved konsultation og siden ringe for at få svar eller få svar på mail.

Sukkersyge/Diabetes
Sukkersyge er opdelt i to typer.

Sukkersyge type 1, også kaldet insulinkrævende sukkersyge. Med denne sygdom er det livsvigtigt dagligt at få insulin som indsprøjtning.

Sukkersyge type 2, også kaldet “gammelmandssukkersyge” eller ikkeinsulinkrævende sukkersyge. Denne sygdom kan ofte bebehandles med livsstilsændringer og tabletbehandling. Af og til er det dog nødvendigt også at bruge insulin for at opnå god regulation.

Fælles for de forskellige typer sukkersyge er at der næsten altid følger andre sygdomme og problemer med: forhøjet blodtryk, forhøjet cholesterol, nyreproblemer, føleforstyrrelser, øjenproblemer.

Det er derfor vigtigt at kontrollere og behandle sygdommen så godt som muligt.

 • Vores tilbud
 • 3 kvartalskontroller. Du får taget blodprøve (langtidsblodsukker) en dag og kommer til konsultation nogle dage senere hvor blodprøvesvaret foreligger. Du bliver vejet og får målt blodtryk. Vi tilbyder vejledning om kost, rygestop, vægttab, motion. Aftal gerne fra gang til gang hvad der skal tales om.
  Kvartalskonsultationen varetages af sygeplejerskerne.
  Hvis der er brug for ændringer af behandlingen har sygeplejeresken konfereret med lægen før du kommer eller gør det efterfølgende og giver besked til dig pr telefon, brev eller mail.
 • Årskontrol: Du får taget blodprøver (Langtidsblodsukker, cholesterol, leverprøver, nyreprøver, hemoglobin) og skal aflevere en urinprøve (nyrekontrol). Eventuelt tages også EKG (hjertediagram) afhængigt af eventuelle andre lidelser og alder. Konsultation nogle dage senere med vejning og blodtryksmåling. Herudover kontrolleres sensibilitet (følsomhed) på fødderne.
  Ved årsundersøgelsen sikres at alle kontroller udføres en gang om året, men nogle af undersøgelserne kan godt være udført ved kvartalskontrollerne.
  Årskonsultationen varetages af lægerne.
 • Det skal du selv gøre:
  Gå til øjenlæge til øjenundersøgelse en gang om året.
  Gå til fodterapeut regelmæssigt. Det er måske ikke umiddelbart absolut nødvendigt. Men med årene får du måske føleforstyrrelser på fødderne og så er det vigtigt med god fodpleje. Fodterapi er ikke gratis, men Sygesikringen betaler en del når vi henviser dig til behandling.

Forhøjet blodtryk
Ofte har man ingen gener af at have et forhøjet blodtryk. Derfor tilbyder vi gerne at måle dit blodtryk ved lejlighed. Selvom man ikke har gener, er det vigtigt at opdage og behandle blodtryksforhøjelse, først og fremmest for at undgå blodpropper i hjerte eller hjerne, men også for at undgå en lang række andre problemer.
Når blodtryk behandles skal værdien være 140/90 eller lavere ved måling ved konsultation. Måles blodtryk hjemme, skal værdien i gennemsnit være 135/85 eller lavere. Har man sukkersyge, skal alle værdierne som regel være 5 mindre.

 • Vores tilbud
 • Halvårskontrol: Kontrol af blodtryk og vægt. Tilbud om vejledning om kost, rygestop, vægttab, motion.
  Har du ikke brug for vejledning og måler du selv blodtryk, kan du selv kontrollere blodtrykket nogle gange i årets løb og springe halvårskontrollen over.
  Halvårskonsultationen varetages af sygeplejerskerne. Tvivlsspørgsmål konfereres med lægerne, så du af og til får svar med det samme, men oftest vil du få svar senere ved telefonopringning eller pr. mail
 • Årskontrol: Blodprøve (cholesterol, hgb, nyrekontrol). Konsultation nogle dage senere, når svar foreligger. Kontrol af blodtryk og vægt.
  Årskonsultationen varetages af lægerne.

Nogle patienter har “kittelsyndrom/white coat syndrome”, dvs forhøjet blodtryk når det måles ved konsultation, men normalt blodtryk hjemme. Andre gange kan der være tvivl om hvad blodtrykket egentlig er i gennemsnit. I begge tilfælde og når det i øvrigt er hensigtsmæssigt, har vi blodtryksapparater til udlån til hjemmeblodtryksmålinger. Der skal måles blodtryk i 3 dage, så apparaterne skal afleveres sammen med målingerne efter 4-5 dage. Så har vi næsten altid et apparat på lager til øjeblikkelig udlåning.

Forhøjet Cholesterol
Du har måske hørt at cholesterol højere end 5,0 er for højt?
Hvis der er grund til at behandle vil man oftest stræbe efter at behandle så dit cholesterol er 5,0 eller lavere.
Men langtfra alle med cholesterol højere end 5,0 skal behandles!
Om dit cholesteroltal er for højt afhænger af en lang række faktorer. Væsentligst om du ryger, om du er mand eller kvinde og hvor højt dit blodtryk er.
Hvad der så eventuelt bør gøres kan være forskelligt
Fornuftig livsstil med kost uden for meget fedt, passende motion og en vægt der ikke er for høj kan være nok for nogle.
Andre har brug for behandling med medicin.

 • Vores tilbud
 • Velbehandlet cholesterolforhøjelse kontrolleres med blodprøve en gang om året.

Forhøjet cholesterol vil oftest forekomme i forbindelse med andre sygdomme og kontrolleres sammen med disse.

Rygerlunger
Under udarbejdelse

Astma
Under udarbejdelse