Henvisninger

Ørenæsehals-læge? Klik her.

Henvisning til forskellige former for undersøgelse og behandling sker oftest via din praktiserende læge. Har du en henvisning vil undersøgelse og behandling mange gange være gratis eller Sygesikringen giver et tilskud til behandling.

Du kan også henvende dig til forskellige specialister og behandlere uden henvisning, men det vil være for egen regning.

Henvisning kræver at vi har vurderet dit problem og har vurderet om det er relevant med en henvisning. Det vil som hovedregel ske ved en konsultation, men nogle henvisninger, f.eks når vi kender problemet i forvejen, kan aftales telefonisk eller pr. mail.

Lav aldrig aftaler om undersøgelser og behandling i forventning om at vi skriver en henvisning efterfølgende. Også selvom du får at vide af specialisten/behandleren at henvisning kan ordnes efter behandling. Vi skriver ikke tilbagedaterede henvisninger.

Alle henvisninger sendes på Internettet til “Henvisningshotellet”. Når du aftaler tid hos en specialist/behandler, kan vedkommende straks se henvisningen og aftale et hensigtsmæssigt forløb.

Specialisten/behandleren må først give dig en tid, når der foreligger en henvisning.
Ring derfor ikke straks og aftal tid, når du har været hos os, men vent til næste dag. Så kan du være sikker på henvisningen er skrevet og sendt til Henvisningshotellet.

Henvisning via private sundhedsforsikringer sker efter samme retningslinier som henvisninger til de offentlige aktører.
Så det er ganske uændret lægens beslutning om der skal henvises eller ej.

En behandler findes lettest ved at bruge Vejviseren på sundhed.dk

Speciallæge
Du kan fra din praktiserende læge blive henvist til forskellige speciallæger.

Henvisning kræver at lægen vurderer dine problemer først og afgør om der er behov for speciallægehenvisning og i givet fald hvilket speciale.

Din læge bestemmer hvilken type speciallæge du bliver henvist til. Du bestemmer selv hvem du vil aftale konsultation hos indenfor det aktuelle speciale.

Ved undersøgelse hos ørelæge eller øjenlæge er det ikke nødvendigt med en henvisning. Her kan du lave aftaler uden at involvere din egen læge.

Undersøgelse hos speciallæge koster ikke noget. Men det er ikke al behandling der er gratis.

De forskellige typer speciallæger ses her:

 • Anæstesiolog – Smertebehandling af forskellig art
 • Børne- og ungdomspsykiater
 • Hudlæge – (Dermatovenerologi) – Specialist i hud- og kønssygdomme
 • Diagnostisk radiologi – Røntgen, ultralyd og anden billeddiagnostik
 • Gynækolog
  (Kvindesygdomme)
 • Intern mediciner – Vil ofte være yderligere specialiserede som lungelæger, hjertelæger, mavelæger… Så det er ikke ligegyldigt hvem du laver aftale
  hos. Spørg!
 • Kirurgi – Operationer på alt andet end bevægeapparatet sådan cirka, kikkertundersøgelser…
 • Neurolog – Nervesygdomme
 • Ortopædkirurg – Typisk sygdomme i bevægeapparatet hvor operation kan være aktuelt
 • Patolog
 • Plastikkirurg
 • Psykiater
 • Børnelæge (Pædiater)
 • Reumatolog – Sygdomme i bevægeapparatet der ikke kræver operation
 • Øjenlæge
 • Øre-, næse- og halslæge – (Otorhinopharyngolog) – Specialist i øre-, næse- og halssygdomme

Fysioterapeut
Det er altid bedst at starte hos din læge, men Sygesikringen accepterer at man primært går til fysioterapeut til undersøgelse. Det er stadig lægen der bestemmer om behandling er relevant. Tilskud til den primære kontakt og eventuelt efterfølgende behandling kræver henvisning fra din læge.
I øvrigt forudsættes en henvisning fra din læge ved al behandling med tilskud fra Sygesikringen. Og det er ikke al behandling der er tilskudsberettiget.
Nogle sygdomme giver ret til vederlagsfri fysioterapi. En forudsætning er at man er handicappet i en sådan grad at man ikke kan klare sig selv 24 timer i døgnet.

Kiropraktor
Kiropraktorernes væsentligste arbejdsteknik er små manipuleringer af led. Undersøgelser viser, at kiropraktik er den bedste behandling af f.eks akutte rygsmerter, dvs smerter der ikke har varet mere end nogle få uger. Lægen skal ikke henvise til kiropraktor. Der gives tilskud til behandling, hos de kiropraktorer der har  overenskomst med Sygesikringen.

Fodterapeut
Sukkersyge, nedgroede negle og negleproblemer ved kemoterapi giver ret til tilskud til behandling hos fodterapeut.
Kontakt din læge så henvisning kan skrives, hvis du er berettiget til det.
Henvisningen sendes elektronisk, så herefter skal du blot kontakte en fodterapeut og aftale tid.

Psykolog
Vi kan kun henvise til psykolog med tilskud fra sygesikringen under bestemte forudsætninger:

 1. Du har været udsat for en alvorlig psykisk belastning indenfor det sidste halve år. Det kan være alvorlig sygdom hos dig selv eller nære familiemedlemmer, død, voldtægt, røveri.  Henvisning giver sygesikringstilskud til højst 10 behandlinger.
 2. Du har en let til moderat depression og er mindst 18 år gammel. Henvisning giver sygesikringstilskud til højst 12 behandlinger.
 3. Du har en let til moderat angst og er 18 – 38 år.

Vi kan ikke henvise til f. eks behandling af kroniske problemer eller samlivsproblemer.
Psykologbehandling er ikke gratis. Egenbetaling er omkring 300kr pr. behandling. Og vær opmærksom på at psykologen skal have aftale med sygesikringen for at der gives tilskud.

 icon-anchor

Er dette en hjemmeside for en ørenæsehals-læge?
Læser du dette, har du måske googlet ørelæge og Farum. Så dukker vi op som et af de første hits. Årsag? Der står ørelæge på denne side.
Vi er praktiserende læger.
Har du brug for at kontakte en ørenæsehals-læge, så find en ørenæsehals-læge og ring til en ørenæsehals-læge 🙂
Brug f.eks vejviseren på sundhed.dk

20120618/tf