INFLUENZA 2016

Vederlagsfri vaccination

I oktober og november måned vaccineres uden aftale tirsdage kl 11-12

Desuden vaccineres onsdagene 26.oktober og 30.november kl 16.30 – 17.30

Der kan ikke aftales tid til influenzavaccination, men vi vaccinerer gerne i forbindelse med anden konsultation.

Tilbuddet om vederlagsfri vaccination gælder for pensionister, for førtidspensionister og for en række kroniske sygdomme. Se her om du er berettiget til vaccination.

Tilbuddet om vederlagsfri vaccination gælder i perioden 1.oktober – 31. december. (For gravide i de sidste 2/3 af graviditeten til 28.februar).

Vaccination mod betaling

Ikke alle er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination. Aftal tid til vaccination. Prisen er uændret fra sidste år 200,-.

Hvem har ret til vederlagsfri vaccination?

Sundheds- og ældreministeren udsteder igen i år bekendtgørelse om vederlagsfri influenzavaccination til visse persongrupper:

Tilbuddet er gældende fra den 1. oktober indtil udgangen af 2016, dog for gravide i 2. og 3. trimester og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter, inden udgangen af februar 2017.

De personer, som har ret til vederlagsfri vaccination, er følgende:

 • Personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år
 • Førtidspensionister
 • Kronisk syge, som nævnt i litra 1-7, efter en lægelig vurdering
 • Personer med kroniske lungesygdomme
 • Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
 • Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt
 • Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Personer med kronisk lever- og nyresvigt
 • Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering

Læs Sundhedsstyrelsens information her