INFLUENZA 2019

Vederlagsfri vaccination

I november måned vaccineres uden aftale tirsdage kl 9-10.

Desuden vaccineres onsdag 27. november kl 16.30 – 17.30

Der kan ikke aftales tid til influenzavaccination, men vi vaccinerer gerne i forbindelse med anden konsultation.

Tilbuddet om vederlagsfri vaccination gælder for pensionister, for førtidspensionister og for en række kroniske sygdomme. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.

Bemærk at tilbuddet om vederlagsfri vaccination i år IKKE gælder fra 1. oktober, men først i perioden 1. november oktober – 31. december 2019. (For gravide i de sidste 2/3 af graviditeten dog til 28. februar 2020).

Vaccination mod betaling

Ikke alle er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination. Aftal tid til vaccination. Prisen er 250,- alt inklusive.

Hvem har ret til vederlagsfri vaccination?

Sundheds- og ældreministeren udsteder igen i år bekendtgørelse om vederlagsfri influenzavaccination til visse persongrupper.

Læs lovteksten her

Du har ret til vederlagsfri vaccination, hvis du er

  • Fyldt 65 år på vaccinationstidspunktet
  • Førtidspensionist
  • Har en kronisk sygdom (*)
  • Er svært overvægtig med BMI over 40
  • Er gravid og mere end 12 uger henne

(*) Forhøjet blodtryk uden anden sygdom betragtes ikke som kronisk sygdom. I tvivlstilfælde er det lægen der skønner om man er berettiget til vaccination eller ej.

Er du i tvivl om du er berettiget til vederlagsfri vaccination, så ring og spørg.