Influenza 2020

2020-10-29

OBS!

 • Der er store problemer med levering af influenzavacciner. Vi har ingen og forventer ikke at få flere i denne sæson.
 • Hvis du har ret til en vederlagsfri vaccine (Se regler nedenfor) kan du muligvis blive vaccineret på apotek eller af et privat vaccinationsfirma.
 • Den der vaccinerer vil muligvis anmode om en attest/bekræftelse fra egen læge om at man er berettiget til vaccination. Det er ikke vores opgave at servicere privat drevne vaccinationsforretninger og vi udsteder ingen skriftlig dokumentation. Det er den der vaccinerer der skal sørge for at der gives vaccination på korrekt grundlag.
 • Pneumokokvaccination (Mod lungesygdom og følger af lungesygdom) kan slet ikke fås for tiden. Forventes at komme igen marts 2021.

Fra 1. oktober vaccinerer vi mod influenza

 • Du skal i år, i modsætning til tidligere, aftale en tid på grund af coronakrisen. Vi har afsat masser af tid særligt i oktober måned, så bare ring.
 • Tilbuddet om vederlagsfri vaccination gælder for pensionister, for førtidspensionister og for en række kroniske sygdomme. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger her.
 • Tilbuddet om vederlagsfri vaccination gælder i perioden 1. oktober-14. januar. For gravide i de sidste 2/3 af graviditeten og personer med immundefekter og deres husstand dog til og med 28. februar 2021.
 • Bemærk at du er også er berettiget til en vederlagsfri influenzavaccination hvis du bliver 65 senest 15. januar 2021.

Vaccination mod pneumokokker

 • Hvis du er berettiget til en vederlagsfri vaccination mod pneumokokker (en særlig lungebetændelse) giver vi den gerne samtidig, men vi skal vide det i forvejen. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger her

Vaccination mod betaling

Ikke alle er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination. Aftal tid til vaccination. Prisen er 250,- alt inklusive.

Hvem har ret til vederlagsfri vaccination?

Sundheds- og ældreministeren udsteder igen i år bekendtgørelse om vederlagsfri influenzavaccination til visse persongrupper. Læs lovteksten her

Du har ret til vederlagsfri vaccination, hvis du er

 • Fyldt 65 år på vaccinationstidspunktet
 • Førtidspensionist
 • Har en kronisk sygdom (*)
 • Er svært overvægtig med BMI over 40
 • Er gravid og mere end 12 uger henne

(*) Forhøjet blodtryk uden anden sygdom betragtes ikke som kronisk sygdom. I tvivlstilfælde er det lægen der skønner om man er berettiget til vaccination eller ej.

Er du i tvivl om du er berettiget til vederlagsfri vaccination, så ring og spørg.